خواص زردآلو

زرد آلو مفید براے بدن:

رفع بوے بد دهان
تب بر
به علت داشتن ڪبالت براے ڪم خونے مفید
التهاب مفاصل را برطرف مے ڪند. ضد نرمے استخوان است .
براے قلیایی ڪردن بدن مفید است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.