درمان دردمعده

درمان دردمعده:
اگر نیم ساعت قبل از غذا و یک ساعت بعد از غذا ترکیب عرقیات

زنیان
بابونه
شیرین بیان

خورده شود، درد معده‌ی چند ساله را درمان میڪند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.