درمان کمخونی

ڪم خونے

یڪے از بهترین راههاے درمان ڪم خونے

دو قاشق غذاخورے از مخلوط سہ شیره (انگور،توت،خرما) روزے دوبار میل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.