خواص درمانی طالبی

براے ڪاهش حملہ قلبـے طالبـے بخورید ‼️

طالبـے مانند سیر و پیاز داراے آدنوزین است ڪہ رقیق ڪننده خون و ضد انعقاد خون بوده ، به همین علت باعث ڪاهش خطرحملہ هاے قلبـے میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.