خواص سرکه سیب

سرڪہ سیب:
سرڪہ سیب داراے خاصیت آنتے بیوتیڪے و ضدعفونے ڪننده است.

ضد باڪتری وضد قارچ است و باعث ارتقاء عمل سیستم ایمنے بدن در مقابلہ با عوامل بیمارے زا مے شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.