خواص هندوانه

هندوانہ مقوے مردان
با غذا و بعد از غذا نخورید
دیابتیها تهش را میل ڪنند.

جوشانده ے تخم آن سنگ ڪلیہ و عفونت ادرارے مزمن خانمها و سالمندان را درمان میڪند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.