درمان بیماریهابااستفاده ازگیاهان کمک درمان گیاهیی

استفاده از داروهای گیاهے:

براے تقویت معده مربای به
برای لک پوست روغن کرچک
برای تهوّع در دوران باردارے و ویار رب بہ
براے ازدیاد شیر مادران رازیانہ استفاده ڪنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.