درمان جوشهای بعدوکس واپیلاسیون

درمان جوش هاے بعد از وڪس و اپیلاسیون :

مقدار ڪمے روغن هستہ انگور را بہ دستتان مالیده و با دستانتان این روغن را بہ آرامے روے پوست ناحیہ مورد نظر ماساژ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.