درمان دردمفاصل

درد مفاصل:

شبـے ۱لیوان از معجون زیر:

شیر
پودرسنجد

زالو درمانے
دورے از آب سرد و رطوبت

ضماد مخلوط زیر روے موضع :

خرما
دنبہ چرخ شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.