درمان سردرد

سردرد:
ترڪیب عرقیات زیر را جهت درمان سردرد روزانہ یڪ لیوان میل ڪنید.

بابونہ
بادرنجبویہ
اسطو خودوس

۱ساعت قبل از خواب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.