درمان پوسته پوسته شدن لب

پوستہ پوستہ شدن لب:
ڪسے ڪہ لبهاے خشڪیده، پوست پوست شده و ترڪیده دارد به روشهای زیر را درمان ڪند:

۱: هرصبح و شب روغن بنفشہ در ناف و معقد بچڪاند.

۲: هر صبح و شب روغن بادام شیرین و ڪتیرا را باهم مخلوط ڪند و به لب بمالد.
۳: هر صبح ناشتا ماءالجبن افتیمونی و یا یڪ لیوان آب پنیر خانگے بدون نمڪ بخورد.

انار و رب انار بخورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.