روشن کردن وبرطرف کردن تیرگی پوست

روشن ڪننده و برطرف کننده تیرگی پوست:

آب خیار و گلاب را با مقدار خیلے کمی آب لیمو ترڪیب نمایید.

روزے یڪبار از آن روے نقاط تیره پوست استفاده ڪنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.