خواص به دانه

خواص بہ دانہ:
لعاب موجود در بہ دانہ بہ رفع گلو درد و سرفہ هاے خشڪ ڪمڪ مے ڪند.

داراے خواص ضدباڪتریایـے

رفع بوے بد دهان، گلو درد و آفت هاے دهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.