خواص عرق یونجه

عرق چاق کننده
اشخاصے ڪہ دچار لاغرے هستند در فصل بهار عرق یونجہ مصرف ڪنند.

این عرق:

خونساز
چاق ڪننده
تقویت عمومے بدن
نیرودهنده قواے جنسے
تامین استخوان بندے اطفال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.