رفع گرفتگی صدا

انجیر

رفع گرفتگی صدا

براے نرم شدن سینہ و رفع خشونت صدا

انجیر خشڪ را با آب پختہ تا ژلہ مانند شود.

سپس آن را صاف ڪرده با ڪمے عسل به قوام آورید و آرام آرام بمڪید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.