احادیث پزشکی

انجیر

امام رضاعلیه السلام:

شبیه ترین گیاهان به گیاهان بهشتی انجیر است،که رطوبت بدن راازبین می برد واستخوان رامحکم نموده وموبربدن می رویاند ودرد رامی برد وباوجودآن نیازی به دارو نیست.

وسائل،ج ۱۷،ص ۱۳۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.