خواص دمکرده گل سرخ

دمکرده گل سرخ

گل سرخ۲ق غ
آب جوش۲لیوان

با شعلہ غیر مستقیم۳۰دقیقہ دم بڪشد.

ملین
مقوے لثہ
مقوے قلب
شادے بخش
ضدصفراوبلغم
درمان یبوست مزمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.