حدیث قرآن درموردشیروعسل

در قرآن و در سوره مبارڪہ نحل، آیات ۶۶ الے ۶۹ بهترین خوراڪ براے انسان را شیر ڪہ گواراترین نوشیدنے و عسل ڪہ شفادهنده ے هر دردے ست معرفے می ڪند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.