خواص درمانی زنجبیل

از زنجبیل استفاده ڪنید بہ دلیل خاصیت ضدعفونے کنندگی ڪہ دارد با قارچ هایی ڪہ باعث شوره سر مے شوند مبارزه مے ڪند.

ڪمے زنجبیل رنده ڪنید،در بطرے آب بریزید و مستقیما به ڪف سر بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.