خواص گوجه فرنگی

بجاے آسپرین گوجہ فرنگے بخورید.

طبق گزارشات محققان آمریڪایی دانہ هاے گوجہ فرنگے همانند آسپرین عمل مے ڪنند و از لختہ شدن خون جلوگیرے میڪنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.