فوایدروغن اسطخودوس

روغن اسطوخودوس:

بوے روغن اسطوخودوس باعث موارد زیر میشود:

ضربان قلب ↫ آرام
فشار خون ↫ ڪاهش
حالت خواب ↫ افزایش

قبل خواب چند قطره روے لباس خواب خود بزنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.