خواص زنجبیل

زنجبیل

رقیق ڪننده خون
درد عضلہ
مفصل
سفت شدن
ورم عضلہ
رادرعرض ۲ ماه تا ۶۳%ڪاهش میدهد.
مصرف روزے ۱ یا ۲ قاشق مرباخورے زنجبیل تازه یا خشڪ براے افراد مبتلا به درد عضلہ توصیہ میشود.

اگر ازبیمارے رماتیسم وآرتروز رنج مے برید از روغن نعناع استفاده ڪنید.

۲ قطره روغن نعناع را با یڪ قاشق سوپخورے روغن بادام و ڪمے روغن خارخاسڪ مخلوط ڪرده ومحل هاے دردناڪ را با آن ماساژ دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.