خوراکیهای خونساز

خوراکیهای خونساز :

ساده ترین و موثرترین:
مصرف قیصے خیس ڪرده-سرشار از آهن است- طبیعتش خنڪ است وبرای کبد نیز بسیار مفید است.

مصرف ڪشڪ ڪہ هشت برابر گوشت آهن دارد وخونساز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.