خواص سیب ازنظراسلام

حدیث طبی:

امیرالمومنین امام علے(ع)

سیب بخورید زیرا

حرارت بدن را ڪاهش،
مزاج را خنڪ مے ‌سازد
و تب را برطرف مینماید

المحاسن،ص۵۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.