درمان دردسیاتیک

درمان درد سیاتیڪ

روغن مالے ڪمر و پاها با روغن بادام تلخ هرشب(۸۰ شب)
دو هفتہ بعد روغن مالے بادڪش ڪمر و پاها یڪ شب در میان(۲۱ مرحله)
ڪاهش سودازاها
ارده با شیره ۴ وعده در هفتہ، انگور روزے ۳ خوشہ، انجیر شبیگے ۷ عدد.

یڪماه بعد حجامت عام
دو هفتہ بعد حجامت ڪمر
و دو هفتہ بعد حجامت ساق پاها

استاد خیراندیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.