درمان ناخنک چشم

درمان ناخنڪ چشم

ڪندر ڪوبیده را یڪ ساعت در آب گرم خیس ڪنید. سپس آن را صاف ڪرده و روے ناخنڪ بمالید.

شما میتوانید عناب را با هستہ بادام بڪوبید .سپس آن را بجوشانید تا آبش ڪم شود . در مرحلہ بعدے آن را صاف ڪنید.

سپس روزے ۳ مرتبہ آن را در چشم بچڪانید.

براے درمان ناخنڪ چشم میتوانید از عرق تمشڪ و عرق زیره استفاده ڪنید.

یادتان باشد هنگام مبارزه با ناخنڪ چشم نباید خوراڪے هاے ترش و سنگین را بخورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.