روشن سازی طبیعی پوست

روشن سازے طبیعے پوست

آب سیب زمینے را با آبلیمو تازه به مقادیر مساوے مخلوط ڪنید.

این مخلوط را روے نقاط تیره پوست قرار دهید،بطورمرتب،تا بصورت چشمگیرے روشن شود.

بمدت⑮دقیقہ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.