خواص بادام زمینی

بادام زمینے از سڪتہ مغزے و قلبے جلوگیرے میڪند و خواص ضد سرطان دارد،

بادام زمینے با گشاد ڪردن رگہاے بدن جریان خون را راحت تر میڪند و همچنین مواد مغذے آن از سرطان جلوگیرے میڪند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.