خواص رزماری

رزمارے

مصرف جوشانده رزمارے بہ حفظ سلامت پوست و مو ڪمڪ مےڪند.

جوشانده رزمارے به صورت چاے دم ڪرده مے تواند موها را تقویت ڪرده و لڪہ های پوست را از بین ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.