خواص روغن بادام تلخ

روغن بادام تلخ

مالیدن آن روے پوست لڪہ ها و چین و چروک و حلقہ هاے تیره زیر چشم را از بین مے برد.
مالیدن آن روے موها قبل از حمام باعث درخشش و درمان موهاے آسیب دیده مے شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.