خواص روغن سرو

روغن سرو

براے اینڪہ پاهاے خود را ضدعفونے ڪنید و از شر بوے بد آن خلاص شوید،

از این روغن بہ عنوان یڪ دئودورانت طبیعے استفاده ڪنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.