خواص چای ترش

خواص چاے قرمز یا چاے ترش

نوشـیدنے ایـن گیاه براے:

ڪاهش‌دهنده فشارخون
خـنـڪ‌ڪـنـنـده بـدن
رقـیـق و تـصـفـیـہ‌ڪـنـنده خون
ڪنترل‌ڪننده ڪلسترول خون
اختلالات ڪبدی و صفرایے و
همچنین آرام بخشے
مناسب مےباشد،

و برعڪس چاے ڪہ باعث دفع آهن مےشود چاے ترش خود یکے از منابع غنے آهن به شمار مے‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.