کمک درمان گیاهی درمان بی اشتهایی

نسخه عطاری

داروے درمان بے اشتهایے

بابونہ
نعنا
زنیان
بادیان
بادرنجبویہ

طریقہ مصرف :

 موارد فوق به مقدار مساوے ترڪیب ڪنید و ۱ ق.غ.خ نیم ساعت قبل از غذا بہ صورت پودر یا دمڪرده یا در دوغ حل شود و میل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.