درمان لک صورت

لڪ صورت

آرد جو ۵ گرم،
آرد نخود ۵ گرم،
آرد باقلا ۵ گرم،
تخم خربزه ۱۰ گرم،
نشاستہ ۵ گرم،
ڪتیرا ۲ گرم
بابونہ شیرازے ۵ گرم
سفیدآب قلع ۱۰ گرم
سفیدآب نقره ۵ گرم

تمام مواد را نرم آسیاب ڪنید و یڪ ق.غ.خ از آن را در یڪ استڪان بزرگ شیر یا آب خیار یا بادمجان بخارپز بخیسانید.

و بعد روے صورت بگذارید و دو ساعت بعد صورت را بشوئید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.