مسدودکردن منافذریزپوست

مسدود ڪردن منافذ ریز پوست:

زدآلوے رسیده را قطعه قطعه و لہ ڪنید چندقطره روغن بادام روے آن بچڪانید

بگذارید تا ۲۰ دقیقہ روے پوست‌تان بماندوبعد آن را با آب نیمہ گرم بشویید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.