مضرات چای

چای

مضرات

ڪمخونی
غلبه سودا
تیرگی پوست
مشڪلات عصبی
ناراحتیهای گوارشی
پوڪی وسائیدگی استخوان

جایگزین

نعنا
آویشن
به لیمو
بادرنجبویه
چای سیب،به و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.