نسخه برای رفع چاقی

نسخہ براے رفع چاقے

لاڪ شستہ شده ۲۵ گرم
زنیان ۲۰ گرم
زیره سیاه ۲۰ گرم
مرزنجوش ۱۰ گرم
تخم ڪرفس ۱۰ گرم

تمام مواد را نرم بڪوبید و روزے سہ قاشق مرباخورے با عرق زیره میل نمائید.( عرق زیره هر دفعہ یڪ استڪان)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.