درمان ترش کردن معده

ترش ڪردن معده

از علایم سردی معده:

بادگلو
آروغ زدن
ترش ڪردن معده
و بدون اراده آب از دهان جاری شدن.

جهت درمان و بهبودی ڪامل صبح ناشتا به میزان ①ق.م عسل میل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.