فوایدفندق برای مو

خداحافظی با شڪنندگے موها با مصرف فندق:

فندق به علت داشتن ویتامین B6 فراوان از شڪنندگے موها پیشگیرے مے ڪند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.