درمان کیست پشت چشم

درمان ڪیست پشت چشم (آنا)

آنا به لخته شدن خون پشت قرنیه چشم گفته میشود موارد زیر جهت درمان انجام شود

سرڪه انگبین

②لیوان عسل
②لیوان عرق نعنا
①لیوان سرڪه طبیعی

یک سوم لیوان از ترڪیب مواد بالا ریخته الباقی را آب ریخته①ساعت بعد از شام میل شود (۸۰ شب)

حجامت پشت گوش (ماستوئید) ②هفته بعد ①الی② مرتبه هفته ای یڪبار، حجامت عام①ماه بعد

اگر با انجام موارد بالا خوب نشد پشت گوش را ①مرحله زالو بگذارید

استاد حڪیم خیراندیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.