سلامت کبدباخوردن عسل

ڪبد در حین خواب نیز بہ پاڪسازے بدن، سنتز آنزیم ها و سوخت و ساز بدن مشغول است.

خوردن یک قاشق عسل قبل از خواب باعث سلامت ڪبد و داشتن خوابے راحت می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.