فوایددودکردن کندرواسپند

دود سلامتی

دود ڪردن ڪندر واسپند

نشاط آور
ضدآلزایمر
تقویت حافظه
گرم ڪننده مغز
ضدعفونی کننده محیط وپاڪسازی هوا

همچنین دودڪردن صبحگاهی ڪندر،سنّت امام رضا(ع) بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.