درمان پوسیدگی دندان

پوسیدگے دندان
۱- شیڔینی انگبین ها نـه تنـها -براے دندان مضر نیست بلڪـہ از ڪرم خوردن و پوسیدگے آن جلوگیرے
مےنمایند.

صمغ درخت گردو زخمـهاے عفونے را مداوا مےڪند.

مقدار ڪمے از این صمغ را در حفره ی دندان ڪرم خورده بگذارید،
و ببینید چگونـہ درد آن را ساڪت ڪرده و از پیشرفت
پوسیدگے دندان جلوگیرے مےڪند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.