عادتهای غذایی خوب

عادت ھای غذایی خوب برای داشتن بدنی سالم:

کشمش را جایگزین قند کنیم
بانوشابه قھر کنیم
برنج مان را ابکش نکنیم
نان سفیداستفاده نکنیم
باروغن کنجد و زیتون آشپزی کنیم
اب زیاد بخوریم
چیپس نخوریم
باکالباس وسوسیس سرسنگین باشیم
غذاراخوب بجویم
نمکدانها را در ویترین بزاریم
دیرشام نخوریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.