بهترین زمان ونحوه مصرف شیر

شیرسرد به خوبی هضم نمیشود .

شیرگرم با زنجبیل یا هل بسیار مفید است .

بهترین زمان مصرف شیر شب است بدلیل فعالیت کمتر بدن کلسیم بهترجذب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.