رفع حساسیت بهاره

رفع حساسیت بهاره:

ﭼﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ (ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﻥ)
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺯیر:

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻮﺕ ‏(ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ‏)، ﮐﯿﻮﯼ، ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ، ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ، ﮐﻠﻢ ﺑﻨﻔﺶ، ﺍﺳﻔﻨﺎﺝ، ﻟﯿﻤﻮﺗﺮﺵ ﻭ چغندر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.