خواص درمانی ماش

ماش

منبع خوب ویتامینCاست.
بدلیل دارا بودن ویتامین B9برای مقابله بااسترس موثر است.

این ویتامین روی دستگاه عصبی تاثیر میگذارد.و به داشتن خوابی راحتتر کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.