درمان زخم دهانه رحم

زخم دهانه رحم

دمکرده گل بابونه خورده شود ودر جوشانده سردشده آن۲۰دقیقه بنشیند.

ازجوشانده پوست بلوط وبرگ آن یک استکان صبح وعصربنوشید و در جوشانده آن بمدت ۲۰دقیقه بنشینید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.