نوشیدنیهای مفیدموقع افطار

نوشیدنی‌های مفیدموقع افطار:

شربت آبلیمو:
ترشح بزاق ورفع تشنگی

شربت خاکشیر:
ضدعطش وخنک کننده

شربت سکنجبین:
کاهش تشنگی

شربت زردآلو:
بازیابی انرژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.