خواص خاکشیرباآب داغ وعسل

خاڪشیر با آب داغ و عسل

منضج و رفع اخلاط و دفع آنہا و پاڪسازے بدن

درمان یبوست ( ام الامراض )

پاڪسازے ڪبد

تعدیل حرارت بدن

رفع تشنگے

تنظیم اخلاط صفرا و سودا

روشن ڪنندہ پوست و زیبایے رخسار

رفع غلظت خون

درمان ڪڪ و مڪ

بہترین زمان مصرف صبح ناشتا و تا دو ساعت چیزے خوردہ نشود

بہترین طرز تہیہ براے یبوست : دو قاشق در یڪ لیوان آب بجوشد و بہ محض انڪہ یڪ قل خورد زیر آن خاموش شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.